Quyết tâm xoá huyện nghèo (VTV1 - 19h00 - 2.4.2024)