Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn bởi dịch Covid-19 (VTV1 - 19h00 - 7/7/2021)