Quảng Trị nỗ lực đưa Nghị quyết 68 vào cuộc sống (QRT - 27/7/2021)