Quảng Ninh: Sức lan tỏa của Chỉ thị số 40 (QTV - 19/7/19)