Quảng Ninh phát huy hiệu quả nguồn vốn ưu đãi từ Chỉ thị số 40 (VOV1 - 16/12/19)