Quảng Nam trao tặng máy tính cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn (QRT - 16.10.2021)