Phục hồi sản xuất nhờ vốn vay ưu đãi (VTV1 - 5h30 - 16.6.2022)