Phụ nữ vùng cao Yên Bái nỗ lực thoát nghèo (VOV1 - 27/06/19)