Phụ nữ huyện Yên Châu (Sơn La) phấn đấu không đói nghèo (VOV1 - 30.8.2022)