Sơn La triển khai Nghị quyết 11 của Chính phủ kịp thời, hiệu quả (STV - 23.6.2022)