Phim tài liệu “Ngành Ngân hàng - 70 năm vì một Việt Nam thịnh vượng” (VTV1 - 20h30 - 3/5/2021)