Phim tài liệu “Huyền thoại con đường tiền tệ” (VTV1 - 21h40 - 1/5/2021)