Phát triển nhà ở xã hội cho công nhân, người thu nhập thấp (VTV1 - 19h00 - 1.8.2022)