Phát huy vai trò tín dụng chính sách với đồng bào dân tộc (VTV1 - 20h00 - 23.4.2024)