Phát huy vai trò của tín dụng chính sách (VTV1 - 16h00 - 17.4.2024)