Phát huy vai trò của tín dụng chính sách (VTV Cần Thơ - 18h30 - 16.4.2024)