Phát huy vai trò của Đảng trong giảm nghèo ở Tây Nguyên (VTV1 - 16h - 19/03/2020)