Huyện Vĩnh Thạnh (Bình Định) phát huy nguồn vốn chính sách giảm nghèo bền vững (BTV - 2/6/2021)