Nông dân Tây Ninh phát triển đàn bò nhờ vốn vay ưu đãi (TTV11 - 15.11.2022)