Nối nhịp cầu vui ở vùng sông nước (VTV1 - 19h00 - 7.1.2022)