Ninh Bình quan tâm đến các Thương bệnh binh và gia đình chính sách (NTV - 20h - 26/7/18)