Niềm vui trong những “Ngôi nhà Nghị định 28″ (VTV5 - 18h00 - 8.1.2023)