Những ngôi nhà khang trang của đồng bào DTTS từ Nghị định 28 (THGL - 24.5.2023)