Nhiều doanh nghiệp tại Đà Nẵng đã được tiếp cận gói vay trả lương ngừng việc phục hồi sản xuất (VOV1 - 09.12.2021)