Nhiều doanh nghiệp đã được vay vốn lãi suất 0% (VNews - 6h00 - 1/8/2021)