Nhiều chính sách hỗ trợ người lao động bị mất việc do COVID-19 (VTV1 - 5h30 - 29/7/2021)