NHCSXH tri ân các Anh hùng liệt sĩ tại tỉnh Quảng Trị (QRTV - 20h - 20/07/19)