NHCSXH trao quà Tết cho các gia đình chính sách tại xã Tân Chi, huyện Tiên Du (Bắc Ninh) (BTV - 12/01/2020)