NHCSXH TP Hà Nội triển khai chính sách hỗ trợ vay vốn theo Nghị quyết số 68 của Chính phủ (HaNoiTV - 15/7/2021)