NHCSXH TP Đà Nẵng góp phần đẩy lùi tín dụng phi chính thức (VOV1 - 11/03/19)