NHCSXH TP Cần Thơ triển khai dịch vụ Mobile banking (THCT - 25.2.2023)