NHCSXH TP Vũng Tàu hỗ trợ người nghèo vượt qua đại dịch Covid - 19 (BRT - 26/6/2021)