NHCSXH tỉnh Quảng Nam tặng quà cho các học sinh huyện Nam Trà My đang điều trị COVID-19 (QRT - 9.11.2021)