NHCSXH tỉnh Quảng Nam hỗ trợ xây cầu nông thôn cho người dân Sóc Trăng (STV - 06/02/2021)