NHCSXH tỉnh Phú Yên đồng hành cùng người nghèo và các đối tượng chính sách (PTP - 07/06/19)