NHCSXH tỉnh Ninh Bình tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng (NBTV - 16/07/19)