NHCSXH tỉnh Hà Tĩnh ủng hộ quỹ phòng, chống dịch Covid-19 tại huyện Phước Long (Bạc Liêu) (BTV - 21/7/2021)