NHCSXH tỉnh Hà Nam góp phần hỗ trợ giảm nghèo và thúc đẩy phát triển kinh tế (VOV1 - 20/2/2020)