NHCSXH tỉnh Bình Định triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 (BTV - 18h - 13/7/19)