NHCSXH tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng (TTV - 17/07/19)