NHCSXH tỉnh Quảng Nam tặng quà Tết, bò giống cho xã kết nghĩa Trà Vân (QRT - 17.1.2022)