NHCSXH làm việc với thường trực Tỉnh ủy tỉnh Thừa Thiên - Huế (TRT - 18h - 20/7/18)