NHCSXH huyện Trà Bồng giải ngân vốn 5 tỷ đồng hỗ trợ vốn vay cho người nghèo theo Quyết định 2085 (QuangNgaiTV - 06/7/2020)