NHCSXH hỗ trợ tỉnh Yên Bái khắc phục hậu quả sau lũ (VTV1 - 5h30 - 27/7/18)