NHCSXH hỗ trợ đồng bào vùng lũ Yên Bái (YTV - 12h00 - 24/7/18)