NHCSXH đón nhận danh hiệu “Anh hùng lao động” thời kỳ đổi mới (VOV1 - 21/12/2020)