Nhà ở xã hội giúp nhiều người dân ổn định cuộc sống (VTV1 - 17h30 - 26.10.2022)