Nguồn vốn ưu đãi tạo động lực cho người nghèo Sơn La vượt khó sau 20 năm thực hiện Nghị định 78/2002/NĐ-CP (VOV1 - 5.8.2022)