Nguồn vốn ưu đãi mua máy tính nâng bước tới trường cho HSSV tỉnh Ninh Bình (VOV1 - 22.7.2022)