Nguồn vốn tín dụng giúp bà con tránh xa tín dụng đen (VOV1 - 03/06/19)